10:00 – Откриване

10:30 – Лекция „Яма и нияма“

11:00 – Йога практика

12:30 – Почивка

13:30 – Лекция за йога

14:30 – Йога джет сум практика

15:30 – Лекция за асана

16:00 – Йога за майки с деца

17:00 – Въпроси и отговори

18:00 – Киртан и закриване на програмата

Pin It on Pinterest

Share This