Главен координатор за Велико Търново – г-жа Елка Гигилева

Информация за събитията:

21.06, на стадион „Ивайло“ от 18.30 часа с практики и медитация – Елка Гигилева

От 21.06 до 27.06 всеки ден практики – сутрин в парк „Дружба“, вечер в парк „Картала“

https://www.facebook.com/events/4105140552897040/?ref=newsfeed

https://www.facebook.com/events/179141510736046?ref=newsfeed

Видео от честването на МДЙ във Велико Търново

Pin It on Pinterest

Share This