Главен координатор за Козлодуй – г-жа Цветина Петрова

Информация за събитието: 22.06.2021, Дом на енергетиката, 18:00 – 19:00

Снимки

Pin It on Pinterest

Share This