всеки ден от 17.06 до 21.06

Парк Света гора 7.00 – Йога практики Парк Картала 19.00 – Йога практики

21.06

паметника на Асеневци (познат като Конниците) Часът ще се уточни допълнително – масова йога практика

Pin It on Pinterest

Share This