Боровата гора на крепостта Меджиди Табия

05:15-06:30 – Посрещане изгрева на слънцето, практика тратака,  загряващи дихателни техники,  пранаяма
Дунавски парк

18:00–19:00 – 108 повторения на комплекса Суря намаскар

19:00-19:30 – Групова медитация

При неблагоприятни метеорологични условия събитието ще се проведе в залата по йога с вход ул.“Любен Каравелов“ 2, ет.2

Pin It on Pinterest

Share This