ВИТА РАМА, Емона Хаус – срещу църквата св.Димитър

08:00 – 09:30ч. Йога с Тодор
15:00 – 16:30ч. Хатха йога
20:30ч 21:30ч. Киртан йога

Pin It on Pinterest

Share This